ساسان جهانبخشی

کارشناس توسعه کسب و کار

کارشناس تجارت الکترونیک

0

سبد خرید شما خالی است.

ساسان جهانبخشی

کارشناس توسعه کسب و کار

کارشناس تجارت الکترونیک

زیبایی شناسی چیست؟

  • موضوع: هنر
  • مولف / مترجم: مارک ژیمنز / محمد رضا ابوالقاسمی
  • ناشر: ماهی
  • سال چاپ: ١٣٩٣

کتاب زیباشناسی چیست؟ در چهار بخش با موضوع خودمختاری زیباشناسی؛ وابستگی هنر؛ گسست‌ها و چرخش‌های زیباشناسی در قرن بیستم،‌ تدوین گردیده است

و تلاشی در جهت شرح ارتباط تنگاتنگ بین زیباشناسی با فلسفه و عقلانیت است.

نگارنده در این راستا به بررسی اندیشه‌های کانت و هگل پیرامون مبحث زیباشناسی پرداخته و سپس از پیدایش مدرنیته و چرخش زیباشناسی فلسفه از منظرهای گوناگون سیاسی و فرهنگی در قرن بیستم، سخن به میان آورده است.

در پایان به اثبات این مدعا پرداخته که هنر و فلسفه از رابطه‌ای نزدیک اما پرتنش با یکدیگر برخوردار هستند.