ساسان جهانبخشی

کارشناس توسعه کسب و کار

کارشناس تجارت الکترونیک

0

سبد خرید شما خالی است.

ساسان جهانبخشی

کارشناس توسعه کسب و کار

کارشناس تجارت الکترونیک

ام التلول

  • مکان: خرمشهر، روستای ام التلول
  • تاریخ: ۱ دی ۹۷ 

ام التلول

روستایی در خرمشهر که بخشی از آن را  مهاجران جنگ زده عراقی تشکیل داده که در جنگ خلیج فارس به ایران مهاجرت کردند

و طی این سالها کودکان زیادی در خاک ایران متولد شدن ولی هنوز از طرف دو دولت ایرانی و عراقی هویت آنها مورد تایید و به رسمیت شناخته نشد

و هیچ گونه شناسنامه یا کارت ملی یا مدرک دیگری ندارند و با مشکلات فراوانی مانند تحصیل و درمان و اشتغال مشغول زندگی هستند

همگی شیعه هستند و تنها دارایی و دلیل امرار معاش آنها گاومیش های آنها هستند